A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00001

A helyi identitás és kohézió erősítése - TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00001

A kedvezményezett neve: MÁTRANOVÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
A projekt címe: Mátranovák és környéke kulturális maraton
A szerződött támogatás összege: 73 800 000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt 13 önkormányzat belépésével megalakult konzorcium által megvalósítani tervezett pályázat.
A projekt legfőbb tevékenysége rendezvények megvalósítása, amelyek között a nógrádi identitást erősítő kezdeményezések jelentik a legfőbb elemet. A konzorcium úgy dolgozta ki a projekttervet, hogy minden egyes résztvevő településre jut legalább egy rendezvény, amely kifejezetten arra irányul, hogy a nógrádi és a helyi identitást erősítsék.
A rendezvények mellett kiemelten fontos szerep jut a képzésnek, ahol a pályázó törekszik arra, hogy olyan személyeket vonjon be, akik hosszútávon a térségben képzelik a jövőjüket, így a közösségfejlesztés várhatóan tovább folytatódik a projekt fizikai befejezését követően is.
A projekt keretében megvalósításra kerülő tanulmányút lehetőséget teremt tapasztalatcserére. A projekttől minimálisan elvárt közvetlen eredmény a projekt széles körű lakossági megelégedés melletti lebonyolítása, míg az elvárt közvetett eredmény a nógrádi identitástudat erősítése a lakosokban, amivel így várhatóan megakadályozható az elvándorlás, sőt, visszafordíthatóvá válik a folyamat. A hosszú távú cél emellett a projekt eredményeinek fenntartása.

A projekt tervezett befejezési dátuma ( ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2018.08.01 - 2021.10.01.

Következő hír