Közmunkaprogram: nehezedő feltételek

Rákóczibánya Község Önkormányzata ebben az évben is elindult a Belügyminisztérium különféle Start közmunka-programjain, és idén is három fő pillérre pályáztunk. Az elmúlt évekkel ellentétben azonban az idei program megtervezésekor jóval nehezebb helyzetben voltunk. Már a pályázati felhívásnál világos volt, hogy a minisztérium jelentősen szigorítja a szabályokat, miközben a közmunkások bérét nem emeli. (Sőt egyes politikai szereplők elég „csúnya” szavakkal nyilatkoztak a közmunka-programokról és az azokban szereplőkről.)
A létszámot tekintve megkötés volt, hogy tervezni csak a tavalyi átlaglétszámmal lehetett, így bővítésben nem is gondolkodhattunk.

Önkormányzatunk ezen szigorítások közepette tervezte idei közmunka programját, amelyben ezúttal is a mezőgazdasági program az egyik fő elem. Ebben tíz fő foglalkoztatását vállaltuk. Folytatjuk a szabadtéri és a fóliasátras növénytermesztést, illetve egész évre terveztük a gombatermesztést. A megtermelt zöldségfélék és a gomba nagyobb részét az új szabályok szerint értékesítenünk kell, szociális célra és a saját rendezvényeinkre csak a kisebb hányadát használhatjuk.
Állattartással a továbbiakban nem foglalkozunk, mert a szigorodó rendszerben magunknak kellene előállítani, megtermelni az etetéshez szükséges takarmányt, ráadásul az ott dolgozók közül ketten már nem vállalták a közmunka programot. A mezőgazdasági programban szerepel a fóliasátor immár három éves fóliájának cseréje, de felújíthatjuk és leműszakiztathatjuk a korábban vásárolt MTZ traktort, illetve a Mitsubishi kisterepjárót is.

A belterületi utak karbantartását célzó programban az elmúlt három évben 235 méternyi járdát, és négyszáz méternyi kerékpárutat építettünk, ezek karbantartása, a mellettük lévő árkok, rézsűk karbantartása folyamatos munkát igényel. A település mintegy 3,5 kilométernyi belterületi útjának környezete, az árkok és útpadkák karbantartása és gondozása ugyancsak itt szerepel. Értékteremtésként - újabb járdaépítéssel – idén is számolunk, ezúttal a gyalogos híd és a Kazári út közötti szakaszt újítjuk fel, a biztonságos gyalogos közlekedés érdekében. Továbbra is fontos feladatunk a belterületi útjainkon található, balesetveszélyes kátyúk megszüntetése, erre idén is különítettünk el forrást. Problémát jelent a korábban megépített árkok járdalapokból kirakott rézsűinek bedőlése, ezek felújítását szintén ebben a programban tervezzük. A belterületi utak karbantartására kilenc főt foglalkoztatunk.

A helyi sajátosságokra épülő programban idén is a település fejlesztése a legfőbb cél. A tavalyi évben sikerült felújítanunk a szabadtéri színpadot, lefestettük a fémszerkezetet és kicseréltük a padozatot, idén pedig – az állagmegóvást is szem előtt tartva – szeretnénk tetőt építeni a színpad fölé. A program segítségével folyamatosan szépítjük a települést, ennek részeként idén a Fő téri parkban egy haranglábat szeretnénk építeni. A fából készült harangláb jól kiegészíti majd a mellette álló bányász emlékhelyet. A helyi sajátosságokra épülő programban szeretnénk felújítani a játszótéri eszközöket, a játékok többségénél indokolt a fa elemek cseréje, festése. Ugyancsak fontos feladat az óvoda udvarán található, jelenleg szabadon álló emésztőgödrök köré egy kerítés építése is. A helyi sajátosságokra épülő programban hét főt foglalkoztatunk.

Az önkormányzat pályázott az úgynevezett „hosszú közfoglalkoztatási programra is, ebben szerepeltetjük négy fővel a művelődési ház délutáni nyitva tartását, a játszótér és az új sportpark tisztán tartását, a művelődési ház kisebb javítási munkálatait és tisztasági festését is.

Előző hír Következő hír