Rákóczibánya Község Önkormányzata

RÁKÓCZIBÁNYA ÓVODA ÉS IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETÉNEK
ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

Rákóczibánya Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében azzal a céllal, hogy korszerűsítéssel csökkentse az óvoda és idősek napközi otthona épületének energia igényét, károsanyag kibocsátását, illetve ezáltal működési költséget takarítson meg. A fejlesztéshez elnyert vissza nem térítendő pályázati forrás 39,47 millió forint 99,81%-os támogatási intenzitás mellett.

A Rákóczibányai Vadvirág Óvoda, illetve az időskorúak nappali ellátását biztosító intézmény az 1982-ben épült, Fáklya út 53. szám alatt található épületben működik, mely energetikai besorolása alapján nem érte el a „korszerűt megközelítő” besorolást sem. A fejlesztendő ingatlan 100%-ban Rákóczibánya Község Önkormányzatának tulajdonában áll. Alapító okirata szerint az óvoda 30 gyermek befogadására alkalmas, köztük különleges bánásmódot igénylő gyermekeket is nevelnek. Az épület másik részében a faluban élő időseknek biztosítanak nappali ellátást. Az intézményeknek helyet adó ingatlan energetikai fejlesztése több szempontból indokolt volt. Az épület hagyományos szerkezetű, fűtése korszerűtlen, hőtechnikai paraméterei rendkívül rosszak voltak. Akadálymentesítése nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. Az energetikai korszerűsítés során az épület külső homlokzata, illetve a padlásfödém hőszigetelést kapott. A meglévő fűtőberendezés helyett faelgázosító és elektromos kazánt szereltek fel. A megújuló energia használatának megvalósulása érdekében napelemes rendszert építettek ki. A palatető felszámolásával megtörtént az épület azbesztmentesítése. Az akadálymentesítés érdekében rámpát építettek és mozgáskorlátozottak használatára alkalmas mosdót alakítottak ki az épületben. A korszerűsítés jelentős energia-megtakarítást eredményez a fenntartó önkormányzat számára, és hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez. A fejlesztés megvalósításához az önkormányzat 39.479.800 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el 99,81%-os támogatási intenzitás mellett a TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00014 azonosító számú pályázat keretében. A megvalósítás időtartama: 2017.05.01-2019.04.08.

Bővebb információ:
06-32-557-500
rakoczibanya@rakoczibanya.hu


A helyi identitás és kohézió erősítése - TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00001

A kedvezményezett neve: MÁTRANOVÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
A projekt címe: Mátranovák és környéke kulturális maraton
A szerződött támogatás összege: 73 800 000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt 13 önkormányzat belépésével megalakult konzorcium által megvalósítani tervezett pályázat.
A projekt legfőbb tevékenysége rendezvények megvalósítása, amelyek között a nógrádi identitást erősítő kezdeményezések jelentik a legfőbb elemet. A konzorcium úgy dolgozta ki a projekttervet, hogy minden egyes résztvevő településre jut legalább egy rendezvény, amely kifejezetten arra irányul, hogy a nógrádi és a helyi identitást erősítsék.
A rendezvények mellett kiemelten fontos szerep jut a képzésnek, ahol a pályázó törekszik arra, hogy olyan személyeket vonjon be, akik hosszútávon a térségben képzelik a jövőjüket, így a közösségfejlesztés várhatóan tovább folytatódik a projekt fizikai befejezését követően is.
A projekt keretében megvalósításra kerülő tanulmányút lehetőséget teremt tapasztalatcserére. A projekttől minimálisan elvárt közvetlen eredmény a projekt széles körű lakossági megelégedés melletti lebonyolítása, míg az elvárt közvetett eredmény a nógrádi identitástudat erősítése a lakosokban, amivel így várhatóan megakadályozható az elvándorlás, sőt, visszafordíthatóvá válik a folyamat. A hosszú távú cél emellett a projekt eredményeinek fenntartása.

A projekt tervezett befejezési dátuma ( ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2018.08.01 - 2021.10.01.