Pályázatok

A helyi identitás és kohézió erősítése - TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00001

A kedvezményezett neve: MÁTRANOVÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
A projekt címe: Mátranovák és környéke kulturális maraton
A szerződött támogatás összege: 73 800 000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt 13 önkormányzat belépésével megalakult konzorcium által megvalósítani tervezett pályázat.
A projekt legfőbb tevékenysége rendezvények megvalósítása, amelyek között a nógrádi identitást erősítő kezdeményezések jelentik a legfőbb elemet. A konzorcium úgy dolgozta ki a projekttervet, hogy minden egyes résztvevő településre jut legalább egy rendezvény, amely kifejezetten arra irányul, hogy a nógrádi és a helyi identitást erősítsék.
A rendezvények mellett kiemelten fontos szerep jut a képzésnek, ahol a pályázó törekszik arra, hogy olyan személyeket vonjon be, akik hosszútávon a térségben képzelik a jövőjüket, így a közösségfejlesztés várhatóan tovább folytatódik a projekt fizikai befejezését követően is.
A projekt keretében megvalósításra kerülő tanulmányút lehetőséget teremt tapasztalatcserére. A projekttől minimálisan elvárt közvetlen eredmény a projekt széles körű lakossági megelégedés melletti lebonyolítása, míg az elvárt közvetett eredmény a nógrádi identitástudat erősítése a lakosokban, amivel így várhatóan megakadályozható az elvándorlás, sőt, visszafordíthatóvá válik a folyamat. A hosszú távú cél emellett a projekt eredményeinek fenntartása.

A projekt tervezett befejezési dátuma ( ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2018.08.01 - 2021.10.01.

Rákóczibánya Község Önkormányzata

RÁKÓCZIBÁNYA ÓVODA ÉS IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

Rákóczibánya Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében azzal a céllal, hogy korszerűsítéssel csökkentse az óvoda és idősek napközi otthona épületének energia igényét, károsanyag kibocsátását, illetve ezáltal működési költséget takarítson meg. A fejlesztéshez elnyert vissza nem térítendő pályázati forrás 39,47 millió forint 99,81%-os támogatási intenzitás mellett.

A Rákóczibányai Vadvirág Óvoda, illetve az időskorúak nappali ellátását biztosító intézmény épülete a Fáklya út 53. szám alatt található, 1982-ben épült. Energetikai besorolása alapján nem éri el a „korszerűt megközelítő” besorolást sem. A fejlesztendő ingatlan 100%-ban Rákóczibánya Község Önkormányzatának tulajdonában áll. Alapító okirata szerint az óvoda 30 gyermek befogadására alkalmas, köztük különleges bánásmódot igénylő gyermekeket is nevelnek. Az épület másik részében a faluban élő időseknek biztosítanak nappali ellátást.
Az intézményeknek helyet adó ingatlan energetikai fejlesztése több szempontból indokolt. Az épület hagyományos szerkezetű, fűtése korszerűtlen, hőtechnikai paraméterei rosszak. Akadálymentesítése nem felel meg a jogszabályi előírásoknak.
Az energetikai korszerűsítés során az épület külső homlokzata, illetve a padlásfödém hőszigetelést kap. A meglévő fűtőberendezés helyett faelgázosító és elektromos kazánt szerelnek fel. A megújuló energia használata napelemes rendszer kiépítésével valósul meg. A jelenlegi palatető felszámolásával megtörténik az épület azbesztmentesítése. Az akadálymentesítés érdekében rámpát építenek és mozgáskorlátozottak használatára alkalmas mosdót alakítanak ki az épületben.
A korszerűsítés jelentős energia-megtakarítást eredményez a fenntartó önkormányzat számára, és hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez.

A fejlesztés megvalósításához az Önkormányzat 39.479.800 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el 99,81%-os támogatási intenzitás mellett a TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00014 azonosító számú pályázat keretében. A megvalósítás tervezett időtartama: 2017.08.01-2018. 10. 31.

Bővebb információ:
06-32-557-500
rakoczibanya@rakoczibanya.hu